Full Siblings: 8
Wysiwyg R Nova - ID: 4635, (female), 2015, DK08944/2015, Brun
Wysiwyg Ravel - ID: 4630, (male), 2015, DK08939/2015, Brun og Hvid
Wysiwyg Razzmuzz - ID: 4633, (male), 2015, DK08942/2015, Brun
Wysiwyg Regina - ID: 4636, (female), 2015, DK08945/2015, Brun
Wysiwyg Remus - ID: 4629, (male), 2015, DK08938/2015, Brun og Hvid
Wysiwyg Rhino - ID: 4631, (male), 2015, DK08940/2015, Brun
Wysiwyg Rondo - ID: 4632, (male), 2015, DK08941/2015, Brun
Wysiwyg Ronja - ID: 4634, (female), 2015, DK08943/2015, Brun og Hvid